Om oss

Vi erbjuder en programvara som möjliggör snabb och enkel hantering av garantirelaterade ärenden. Vår programvara är utformad för att hjälpa företag att effektivt administrera och förenkla kommunikationen med kunder. Utöver vår programvara, erbjuder vi också konsulter som är specialiserade på att lösa garantirelaterade utmaningar och kan arbeta direkt med dina kunder för att säkerställa en positiv kundupplevelse. Med vår hjälp kan du öka kundtillfredsställelsen och förenkla din hantering av garantirelaterade ärenden.

digital

Våra tjänster

Lösning på era utmaningar vad det gäller eftermarknad inom bygg och fastigheter

 1. Databas
 2. Anpassade register för lägenhetsinnehavare, exempelvis: 
 3. Kontaktuppgifter
 4. Supportärenden i olika skeden
 5. Bilagor
 6. Feedback / omdömen
 7. Systemet tillåter massimport av lägenhetsinformation.

 1. System
 2. Översiktsvy:
 3. Se de viktigaste aktiviteterna kopplade till lägenheten.
 4. Innehåll kan filtreras.
 5. Detaljerad vy
 6. Samtliga aktiviteter i skrollningsbar lista
 7. Interna anteckningar
 8. Kopplade epostmeddelanden / samtal
 9. Uppgifter
 10. Möten (arbetsplatsbesök hos kunden exempelvis).

 

 1. Service
 2. Kundportal med bland annat;
 3. Boendepärm / avtal / etc.
 4. FAQ / QA
 5. Felanmälan och status på dessa.
 6. Drift & Underhåll
 7. Avisering 
 8. Statestik & uppföljning

 

 1. Support
 2. Statistik över bland annat:
  1. Pågående ärenden
  2. Stängda ärenden
  3. Utredningsärenden
  4. Trender över tid
  5. Fel på artikelnivå 
  6. Uppföljning underentreprenör, så som målarpunkter, byggpunkter, plåt etc.
 1. Erfarenhet och kompetens
 2. Vi har lång erfarenhet inom byggsektorn då flera av våra konsulter arbetat med både projektutveckling, produktion & förvaltning. Detta gör att vi har en unik förståelse för utmaningarna som uppstår inom garanti & ansvarstiden.
 3. Våra eftermarknadskonsulter är väl bevandrade inom entreprenadjuridik & kan hjälpa er att ta adekvata & snabb beslut. Vi har en bred erfarenhet och kompetens inom eftermarknad,  

 4. Kostnadseffektivitet
 5. Att anlita en eftermarknadskonsult från Gignest är en kostnadseffektiv lösning vid toppar exempelvis vid tillräden. Dessutom kan våra konsulter identifiera ineffektiviteter och göra förbättringar som leder till betydande kostnadsbesparingar.
 1. Flexibilitet
 2. Våra eftermarknadskonsulter är anställda på projektbasis, vilket gör att företag kan anlita dem för specifika projekt eller tidsperioder utan att behöva oroa sig för långsiktiga anställningskontrakt.
 1. Ökad kundnöjdhet
 2. Genom att effektivisera eftermarknadsprocesserna kan företag förbättra servicen till sina kunder och öka kundnöjdheten. 
 1. Gig Group
 2. Tillsammans med våra systerbolag kan vi erbjuda en rad olika tjänster som kan hjälpa er med er eftermarknad bland annat besiktningsmän utredare OVK trädgårdsskötsel trapphus städning "Handyman" och fastighets jour dygnet runt. Skicka in en förfrågan där du kort beskriver vad du vill ha hjälp med så återkommer våra duktiga medarbetare med svar om vi har möjlighet att hjälpa. 

Gignest ingår i Gig gruppen

Logo-giggruppen-översikt-2023.1-1

Några samarbetspartners

Kontakta oss

0707 20 70 20 - Gaute Sjögren, CRO
0732 44 25 00 - Victor Peterson, Systemutvecklare
0735 19 82 10 - Robin Gahn, Konsultsamordnare